Bukhara Bukhara Khiva Khiva Karakalpak Karakalpak Samarkand Samarkand Shahrisabz Shahrisabz
Tashkent Tashkent Tashkent -
.